सतिश कडार्ला,

जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली

गडचिरोली,(जिमाका) दि.14 : सचिव राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे दि.07 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या आदेशान्वये माहे जानेवारी 2021 ते मे 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून 2022 ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम देण्यात आला आहे.

मा.सहाय्यक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई, दिनांक 04 ऑक्टोंबर, 2022 गडचिरोली जिल्हयातील ग्रामपंचायत निवडणूकीकरीता मतमोजणी दिनांक 17 ऑक्टोंबर 2022 ऐवजी 18 ऑक्टोंबर, 2022 अशा निश्चित करण्यात येत आहे. आणि मा.जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचे आदेश दिनांक 12 ऑक्टोंबर, 2022 अन्वये मतमोजणीची ठिकाण व वेळ पुढील प्रमाणे निश्चित करुन दिलेली आहे. याबाबत शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे.

मतमोजणीचे ठिकाण-दिनांक व वेळ:-दिनांक, 18ऑक्टोंबर 2022 वेळ सकाळी 10.00 वाजता तहसिल कार्यालय, अहेरी येथे मतमोजणी होणार आहे.असे तालुका निवडणूक अधिकारी, तथा तहसिलदार, अहेरी यांनी कळविले आहे.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com