डॉ. जगदिश वेन्नम/संपादक

 

गडचिरोली,दि.07: मोजा सोनापुर ता.जि.गडचिरोली येथील नगर भुमापन हंदीतील मिळकतीचे सविस्तर मोजणी काम पुर्ण झाल्यामुळे मालकी हक्क घोषीत करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम चे कलम 20 (2) अन्वये चौकशी काम दिनांक 12 डिसेंबर 2022 पासून सुरु होणार आहे. तरी सदर चौकशी वेळी चौकशी अधिकारी तथा उपिअधिक्षक भुमी अभिलेख व कर्मचारी हे प्रत्यक्ष मिळकतीच्या ठिकाणी (जागेवर) येणार आहेत व मालकी हक्क घोषीत करुन मिळकत पत्रिका (आखिव पत्रिका) तयार होणार आहेत. तरी मौजा सोनापुर येथील मिळकतधारकांनी आपले कागदपत्रे चौकशी वेळी चौकशी अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडे सादरकरुन सहकार्य करावे. तसेच जे मिळकत धारक चौकशी वेळी मिळकत संबधी कागदपत्रे सादर करु शकत नाही त्यांनी 10 दिवसाचे आत उपअधिक्षक भुमी अभिलेख,गडचिरोली यांचे कार्यालयात आवश्यक दस्ताऐवज सादर करावे.

     तसेच मौजा देवापुर रिठ येथील 20 (2) चौकशी काम (मालकी हक्काबाबत) पुर्ण झाले असून ज्या मिळकत धारकांनी कागदपत्र/दस्ताऐवज सादर केले नसल्यास दिनांक 31 डिसेंबर 2022 पावेतो उपअधिक्षक भुमी अभिलेख,गडचिरोली यांचे कार्यालयात सादर करावे. तदनंतर आपले काही ही म्हणणे नाही असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे आवाहन उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, गडचिरोली, नंदा आंबेकर यांनी केले आहे.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com