ऋषी सहारे

संपादक

 

आरमोरी-

विशेष कॅम्प शनिवार दिनांक 10 सप्टेंबर , 2022 व रविवार दिनांक 11 सप्टेंबर , 2022 जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांचे पत्र क्र . कार्या -10 / अ.का -1 / निवड / 13 ( 2022 ) कावि / 1188 / 2022 दिनांक 22.07.2022 उपरोक्त संदर्भीय पत्राचे अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासन विधी व न्याय मंत्रालय यांचेद्वारा निवडणूक कायदा ( सुधारणा ) अधिनियम 2021 अन्वये लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 मध्ये सुधारणा करुन कलम 23  नुसार मतदार याद्यातील तपशिलाशी जोडण्याकरीता आणि प्रमाणीकी करण्यासाठी मतदारांकडून ऐच्छिक आधाराची माहिती संग्रहीत करणे मतदार नोंदणी नियम 1960 नियम 26 ब मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहे . सदर सुधारणाची अंमलबजावणी दिनांक 1 ऑगस्ट , 2022 पासून लागु करण्यात आलेली आहे . त्याअर्थी , .मुख्य निवडणूक अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य निर्देशानुसार मतदार ओळखपत्रासोबत आधार कार्ड जोडणीच्या प्रक्रीयेला सुरुवात करण्यात आली असून याबदलची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी , तसेच लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून या प्रक्रीयेला प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु व्हावी याबाबत निर्देश दिले आहेत . त्याअनुषंगाने आरमोरी तालुक्यातील एकुण 88 मतदान केंद्रावर शनिवार दिनांक 10 सप्टेंबर , 2022 व रविवार दिनांक 11 सप्टेंबर , 2022 रोजी या 2 दिवशी विशेष कॅम्प चे आयोजन करण्यात आले असून मतदान केंद्रावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी ( BLO ) यांचे मार्फतीने विशेष कॅम्प राबविण्यात येणार आहे . तरी सर्व मतदार यांना सुचित करण्यात येते की , आपले मतदान केंद्रावर जावुन आपले ओळखपत्रावर आधार कार्ड लिंक करण्याबाबत प्रक्रीया पुर्ण करण्यात यावे . असे आव्हाहन कल्याणकुमार डहाट , सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी 067- आरमोरी ( अ.ज. ) विधानसभा मतदार संघ तथा तहसिलदार , आरमोरी यांनी केले आहे .

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com