गडचिरोली, दि.06 : महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील कलम 12 उपकलम(१), कलम 58(१)(अ) प्रमाणे व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) नियम, 1996 नुसार अनुक्रमे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्रात सभा घेऊन अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती स्त्रियांच्या आरक्षणासह) राखून ठेवावयाच्या जागा आणि उर्वरित स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित करावयाच्या आहेत. त्याकरिता आरक्षण निश्चित करण्याकरीता सोडत काढणे, तसेच आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सुचना सादर करण्यासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समित्यांची सभा दि.13 जुलै 2022 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. आरक्षणाचे प्रारूप दि.15 जुलै रोजी प्रसिद्ध केले जाणार आहे. आरक्षणाबाबत जिल्हाधिकारी/संबंधित तहसिलदार यांच्याकडे हरकती व सुचना सादर करण्याचा कालावधी दि. 15/07/2022 ते 21/07/2022 असणार आहे.

 

जिल्हा परिषद, गडचिरोली सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोलीचे परिसरातील जिल्हा नियोजन समितीचे नविन सभागृह आहे. पंचायत समिती, कोरची सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, कोरची आहे. पंचायत समिती, कुरखेडा सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, तहसिल कार्यालय, कुरखेडा आहे. पंचायत समिती, देसाईगंज सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, देसाईगंज आहे. पंचायत समिती, आरमोरी सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी दु.3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण तहसिल कार्यालय, आरमोरी नविन प्रशासकीय ईमारत येथील सभागृह आहे. पंचायत समिती, धानोरा सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, तहसिल कार्यालय, धानोरा आहे. पंचायत समिती, गडचिरोली सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण गोंडवाना कला केंद्र, पोटेगाव रोड, गडचिरोली आहे. पंचायत समिती, चामोर्शी सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, चामोर्शी आहे. पंचायत समिती, मुलचेरा सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, मुलचेरा आहे. पंचायत समिती, एटापल्ली सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी दु. 3.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, एटापल्ली आहे. पंचायत समिती, भामरागड सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, भामरागड आहे. पंचायत समिती, अहेरी सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी स. 11.00 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, अहेरी आहे. पंचायत समिती, सिरोंचा सभेची वेळ व तारीख दि. 13/07/2022 रोजी दु. 3.30 वा. असून सभेचे ठिकाण सभागृह, पंचायत समिती, सिरोंचा आहे.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com

Top News