गडचिरोली,दि.06: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र / राज्य क्षेत्र योजनेअंतर्गत आदिवासी/ आदिम जमातीच्या विकासाकरीता भुमिहिन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जिरायती व बागायती जमीन विक्री करणाऱ्या (आदिवासी/ईतर) जमीन मालकाकडून जमिन विक्री याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे. आदिवासी विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र. भुवायो-2018/प्र.क्र.127/का-14, दि. 28 जुलै 2021 नुसार अटी व शर्तीचे अधिन राहुन जमीन विक्री धारकांना जमिनीचा मोबदला अदा करण्यात येईल.

इच्छुक जमीन विक्री धारकांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, अहेरी येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी श्री. अंकित यांनी प्रसिद्धी पत्रान्वये कळविले आहे.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com